fbpx

חברת אור זיו נכסים בע"מ מברכת את חברת אליהו צבאון על השכרת מבנה באזור!
היה לנו כיף גדול לעבוד מולכם והתוצאות מדברות בעד עצמן.

העסקה בוצעה בתיווכו של יוסי קדן.