fbpx

חברת אור זיו נכסים בע"מ מברכת את חברת המריץ שליחויות על השכרת מבנה עצמאי של כ 1.100 מ"ר + מגרש (מוסך כוכבי הרכב לשעבר) בא.ת חולון.
היה לנו כיף גדול לעבוד מולכם והתוצאות מדברות בעד עצמם.

העסקה בוצעה בתיווכו של נאור קדן.