fbpx

צוות חברת אור זיו נכסים בע"מ מברך את עו"ד אמיר שטיינהרץ על העסקה לשכירת משרדים חדשים בפרויקט שער העיר חולון.
עלה והצלח…

העסקה בוצעה בתיווכה של בטי קדן לב