fbpx

ברכות לרשת גרין מרקט לרגל חתימת העסקה לפתיחת הסניף ברחוב סקולוב פינת שדרות ירושלים בחולון, עלו והצליחו.

העסקה בוצעה בתיווך בטי קדן לב.