fbpx

חברת אור זיו נכסים בע"מ מברכת את חברת Record חלקי חילוף לרכב על השכרת מבנה תעשיה בשטח של כ- 1,350 מ"ר בא.ת חולון, עסקה צולבת – השכרת מבנה קיים והעברת זכויות בנכס אחר.

היה לנו כיף גדול לעבוד מולכם והתוצאות מדברות בעד עצמן.

העסקה בוצעה בתיווכם של יוסי ונאור קדן.